Visie

Missie

Door middel van samenwerking van de diverse geledingen binnen de gemeenschap een volwaardig multimedia product te genereren, waarbij alle leeftijdsgroepen ingezet zullen worden ter realisatie. Met name participatie van jeugdigen zal hierbij worden nagestreefd. Moderne, snelle communicatiemiddelen waartoe internet behoort, zal mogelijk extra prikkelend werken ten aanzien van de betrokkenheid van de jeugd.

Realisatie

Multimedia producties realiseren naar de idee├źn geopperd door de bestaande profit en non-profit organisaties, verenigingen en individuen uit de regio. De uitgebreide expertise van de medewerkers van voornoemde stichting vormt de basis om deze documentaires tot stand te brengen, zonodig wordt gebruik gemaakt van ter zake kundige gastpresentatoren en/of informanten. De vervaardiging van de multimedia producties geschiedt middels professionele broadcast apparatuur.LRM radiostudio uitleg Docuz.nl

Concreet valt te denken aan:

Samenwerking met provinciale- en gemeentelijke overheden, politie, brandweer, politieke groeperingen, onderwijsinstellingen, milieuorganisaties, heemkunde verenigingen, IVN, 3VO, sportorganisaties, kunstmanifestaties, culturele instellingen, kerkgenootschappen, gezondheidszorg, ondernemersverenigingen, monumentenzorg, karakteristieke inwoners met historische verhalen, milieuorganisaties, muziek en zangverenigingen, regionale en lokale omroepen etc.