Passeervak Julianakanaal bij Elsloo-Stein

do, 29-11-2018 - 14:57
€ 12.00 p.st.

Werkzaamheden rond de verruiming van het Julianakanaal tussen Limmel en Maasbracht

De Maasroute waar het Julianakanaal een onderdeel van is, kan op 31 december 2018 nog niet volledig opengesteld worden voor grotere klasse scheepvaart, dus voor schepen met een diepgang van 3,5 m en lengte van 190 m.

Dit heeft onder meer te maken met het stilleggen van werkzaamheden in het Julianakanaal vanwege een onvoorziene grondwaterstijging bij Obbicht en het vervolgens zoeken naar de oorzaken en de technische oplossing. Inmiddels is bekend gemaakt, dat er geen overeenstemming is bereikt over dit punt en er gebroken is met de aannemer.
Rijkswaterstaat heeft gedurende ruim een jaar alles op alles gezet om de samenwerking met de marktpartij aan wie dit werk is opgedragen te kunnen continueren. Het is echter gebleken dat de samenwerking met deze marktpartij in dit contract, ondanks de vele inspanningen, niet tot afronding van de werkzaamheden voor dit project gaat leiden. Daarom heeft Rijkswaterstaat het besluit moeten nemen om de resterende werkzaamheden, voor rekening en risico van de betreffende marktpartij, aan een andere partij op te dragen om afronding van het werk te bereiken. 

Afgelopen vrijdag 9 november 2018 heeft minister Van Nieuwenhuizen de Tweede Kamer geïnformeerd over de vertraging van het project . Conform de Europese regels voor aanbesteding van werken moeten de resterende werkzaamheden opnieuw worden aanbesteed. Dat brengt een serieuze vertraging met zich mee van wel 5 jaar voor het totale project.

Rijkswaterstaat maakt  het Julianakanaal bevaarbaar voor grotere binnenvaartschepen. Zo verbeteren ze de bereikbaarheid van de belangrijke vaarroute tussen Limmel en Maasbracht. In het kader hiervan voeren ze verschillende werkzaamheden uit, onder andere het verruimen van het kanaal. Eén van de onderdelen hiervan is het aanleggen van passeervakken bij Elsloo en Itteren. Deze passeervakken hebben een lengte van 1 km.

Diepere en langere schepen moeten dan veilig op dit stuk van het kanaal kunnen varen. Toelating van bedoelde grotere schepen wordt via een vergunningstelsel geregeld via Rijkswaterstaat.

Docuz.nl geeft een kijk op de uitvoerende werkzaamheden, waarbij de dijk van het Julianakanaal een stuk verlegd wordt en ook de belendende weg tussen Elsloo en Oud Geulle een stuk richting Maas opschuift.  

Bestelformulier

Adres: *
Bij de bestelling zal ik alvorens het bovenstaande bedrag zelf overmaken op:
bankrekeningnummer NL27 RABO 01117.72.087
t.n.v. Docuz.nl
Nadat het bedrag bij Docuz.nl ontvangen is, wordt het product verzonden.